Vážení žadatelé,

Vážení žadatelé, naši stránku jste navštívili, protože jste se s největší pravděpodobností ocitli v těžké životní situaci, kdy Vás nemoc paralyzovala v pracovním, společenském nebo finančním životě. 

Jsme tady, abychom Vám podali pomocnou ruku.

Pomůžeme Vám zorientovat se ve formalitách a také Vám pomůžeme překonat existenční problémy, kdy Vaše životní úroveň výrazně klesne.

42 FS nadační fond přispívá na:

Ocitli jste se v těžké situaci?  Potřebujete pomoc?  

Podmínky a postup při podávání žádosti

Co nejvýstižněji, nejúplněji a pravdivě vyplňte žádost.

 • Je nutné konkrétně specifikovat účel a výši požadovaného finančního příspěvku.
 • Vyplněnou žádost zašlete emailem a současně originál poštou. Adresy Fondu jsou uvedené v „Kontaktech“.
 • Další potřebné dokumenty zasílejte pouze na vyžádání. Fyzické osoby vyplní pouze žádost, žádný jiný dokument není třeba zasílat. Pokud budeme nějaký potřebovat, spojíme se s Vámi a vyžádáme si jej.
 • Kopie dokladů, které si vyžádáme, zašlete poštou, nebo nascanované e mailem. Pokud tak neučiníte, bude Vaše žádost uzavřena z důvodu nedoložení dokumentů.
 • Očekávejte naší odpověď do 30 dnů od doručení žádosti. Po schválení příspěvku se podepisuje „Smlouva o poskytnutí příspěvku“ a následně se příspěvek vyplácí na uvedený účet žadatele.
 • 42 FS nadační fond každou žádost posuzuje individuálně a každý příspěvek schvaluje správní rada Fondu. Požádat o příspěvek je nutno proto písemně. Vzory potřebných dokumentů jsou zde ke stažení v pdf. 
 • Upozornění pro žadatele
  Poskytnutí příspěvků na úhradu dluhů na nájemném nebo dluhů na výdajích spojených s bydlením (poplatky za spotřebu tepla, energií, vodné stočné, kauce atd.).
  Příspěvek na uvedené účely v tomto bodě bude poskytován pouze dlouhodobě nemocným v pracovní neschopnosti max. do výše výdajů 10 000 Kč /měsíc. Celková výše příspěvku může být do 20 000 Kč. Příspěvek jednotlivému žadateli může být poskytnut pouze jednou.

   

INSTAGRAM linkedin