Vážení dárci,

Dovolte mi jménem 42 FS nadačního fondu nabídnout Vám možnost se podílet na novém projektu pomoci dlouhodobě vážně nemocným.

Účelem založení nadačního fondu je podpora a zlepšování kvality jejich života a zachování důstojné životní úrovně.

Stabilizace finanční situace je jednou z možností, jak se pokusit alespoň o jejich částečný návrat do aktivního života a vyhnout se, i přes vzniklé zdravotní potíže případnému společenskému pádu.

Chceme podpořit vážně nemocné a jejich rodiny.

Příspěvky mimo jiné poslouží k úhradě výdajů na léky a pomocné prostředky, na které často nemocní lidé nedosáhnou díky nedostatečným příjmům z dávek nemocenského pojištění resp. invalidního důchodu.

Kromě již zmíněných léků jsou to výdaje na transport, úpravu bydlení, zdravotní pomůcky, péče fyzioterapeutů , nutriční podpora a mnoho dalších potřeb. S těmito příspěvky nemocný člověk může žít důstojnější život a může se pokusit o částečný návrat k pracovním aktivitám. Nemocní a jejich rodiny tak mohou ušetřené peníze použit na běžné věci tak, aby chod domácnosti a rodinný rozpočet nebyl omezen dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.

Jakákoliv výše finančního příspěvku bude pro nás mimořádným přínosem.

 

Nabízíme rovněž pomoc i vašim pracovníkům a kolegům, které se nachází v podobné těžme situaci.

Děkujeme těmto dárcům, kteří pomáhají

Manta Comodities

CLAY & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Solution group, s.r.o.

42 Financial Services a.s.INSTAGRAM linkedin