Aktuality5. 9. 2018 | Nabízíme rovněž pomoc i vaším pracovníkům.

Záměrem této pomoci je umožnit dlouhodobě vážně nemocným zachovat si důstojnou životní úroveň, stabilizovat finanční situaci a umožnit alespoň částečný návrat do aktivního života. Chceme podpořit vážně nemocné a jejich rodiny. Cílem podpory je pomoc vyrovnat se s nečekaným výpadkem příjmů z důvodu dlouhé a vážné nemoci.

Věříme, že naše pomoc nejen zabrání společenskému pádu, ale také pomůže dosud aktivním a výkonným lidem pokusit se o návrat do aktivního života i přes zdravotní potíže.

Příspěvky mají posloužit k úhradě výdajů na léky a pomocné prostředky, na které často nedosáhnou kvůli nedostatečným příjmům z dávek nemocenského pojištění resp. invalidního důchodu. Kromě již zmíněných léku jsou to výdaje na transport, úpravu bydlení, zdravotní pomůcky, péče fyzioterapeutů, nutriční podpora a mnoho dalších potřeb. S těmito příspěvky nemocný člověk může žít důstojnější život a hlavně se může pokusit o částečný návrat k pracovním aktivitám. Nemocní a jejich rodiny tak mohou ušetřené peníze použít na běžné věci tak, aby chod domácnosti a rodinný rozpočet nebyly omezeny dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.


< ZPĚTINSTAGRAM linkedin