Pomoc dlouhodobě nemocným

kruhy

Stabilizace finanční situace je jedním z možností jak se pokusit alespoň o částečný návrat do aktivního života. Chceme podpořit vážně nemocné a jejich rodiny. Cílem podpory je také vyrovnat se s nečekaným výpadkem příjmů z důvodu dlouhé a vážné nemoci.


Záměrem této pomoci je umožnit dlouhodobě vážně nemocným zachovat důstojnou životní úroveň, stabilizovat finanční situaci a umožnit alespoň částečný návrat do aktivního života. Chceme podpořit vážně nemocné a jejich rodiny. Cílem podpory je pomoc vyrovnat se s nečekaným výpadkem příjmů z důvodu dlouhé a vážné nemoci.

Věříme, že naše pomoc nejen zabrání společenskému pádu, ale také pomůže dosud aktivním a výkonným lidem pokusit se o návrat do aktivního života i přes zdravotní potíže.

Příspěvky mají posloužit k úhradě výdajů na léky a pomocné prostředky, na které často nedosáhnou kvůli nedostatečným příjmům z dávek nemocenského pojištění resp. invalidního důchodu. Kromě již zmíněných léků jsou to výdaje na transport, úpravu bydlení, zdravotní pomůcky, péče fyzioterapeutů, nutriční podpora a mnoho dalších potřeb. S těmito příspěvky nemocný člověk může žít důstojnější život a hlavně se může pokusit o částečný návrat k pracovním aktivitám. Nemocní a jejích rodiny tak mohou ušetřené peníze použit na běžné věci tak, aby chod domácnosti a rodinný rozpočet nebyly omezeny dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.

Jakákoliv výše finančního příspěvku bude pro nás mimořádným přínosem.

Nabízíme rovněž pomoc i vašim pracovníkům a kolegům, kteří se nachází v podobné těžké situaci.

Jak to funguje

O finanční příspěvek mohou žádat fyzické osoby.

Formulář žádosti můžete zaslat e-mailem nebo poštou na adresu Fondu. Žádost o příspěvek je ke stažení zde.

Vaší žádost posoudíme do 30 dnů a odpovíme na Vámi uvedený email.

Infomace o poskytnutí příspěvků naleznete zde.

21. 9. 2022

5. ročník Memoriálu 42 RST (8.10.2022) - pozvánka

ZJISTIT VÍCE >14. 11. 2021

4.ročník memoriálu 42 RST - výsledky

ZJISTIT VÍCE >11. 9. 2021

4. ročník Memoriálu 42 RST (9.10.2021) - pozvánka

ZJISTIT VÍCE >INSTAGRAM linkedin